Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου nextnet.gr

Οι παρακάτω όροι ισχύουν για την χρήση του δικτυακού τόπου nextnet.gr και των υποτομέων (subdomains π.χ. andromeda.nextnet.gr) του nextnet.gr αλλά και άλλων ιστότοπων με διαφορετικό όνομα χώρου (domain name) που έχουν υλοποιηθεί και υποστηρίζονται από το nextnet.gr (Συνήθως αναφέρεται διακριτικά το: Powered by nextnet.gr στο κάτω μέρος). Με τη χρήση των ιστοτόπων αυτών γίνεται αυτόματη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. Αν ο χρήστης δεν συμφωνεί με κάποιον από τους όρους δεν πρέπει να επισκέπτεται ή να κάνει χρήση των ιστοτόπων μου.

Μέσω του δικτυακού τόπου nextnet.gr ο Λάζαρος Γεωργούλας (εγώ) παρέχει υπηρεσίες, ειδήσεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με διάφορα θέματα (στο εξής "υπηρεσία" και "περιεχόμενο" αντίστοιχα). Αυτό το περιεχόμενο είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε οποιονδήποτε για ιδιωτικούς σκοπούς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Προϋπόθεση για την ανάκτηση του περιεχομένου είναι ότι ο χρήστης επιτρέπει την τεχνολογία JavaScript της ιστοσελίδας που χρησιμοποιείται από τον εκδότη και ότι δεν έχει ενεργοποιήσει τα adblockers ή άλλες τεχνικές λειτουργίες στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί για την επίσκεψη στο δικτυακό τόπο nextnet.gr (ή σε άλλους ιστότοπούς μας), οι οποίες επιτρέπουν την αλλαγή του περιεχομένου σύνταξης ή διαφήμισης που παρέχεται από τον εκδότη. Ο εκδότης (εγώ) δεν υποχρεούται να παραχωρεί στον χρήστη γενική πρόσβαση στο nextnet.gr (ή σε άλλους ιστότοπούς μας), εάν ο χρήστης δεν εγγυάται τους προαναφερθέντες όρους για την ανάκτηση του περιεχομένου.

1. Δικαιώματα επί του περιεχομένου της προσφοράς και της χρήσης τους

1. Κατοχύρωση των δικαιωμάτων: Διαθέτουμε διάφορους ιστότοπους (κύριο domain και subdomains καθώς και άλλα domains). Όλο το περιεχόμενο των ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων των ιστοτόπων μου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Λάζαρου Γεωργούλα ή των νόμιμων κατόχων (όπως στη περίπτωση λογοτύπων συλλόγων ή φορέων ή δελτίων τύπου), όπως και τα κατατεθειμένα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών των ιστοτόπων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

2. Χρήση μόνο για προσωπικούς σκοπούς: Τα περιεχόμενα των ιστοτόπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από χρήστες μόνο για ιδιωτικούς, δηλαδή για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε χρήση για επαγγελματικούς σκοπούς και οποιαδήποτε χρήση από ιδρύματα, εταιρείες και ιδρύματα δημοσίου δικαίου, ενώσεων, βιβλιοθηκών, αρχών και δικαστηρίων δεν είναι ιδιωτική. Σε κάποιους από τους ιστότοπους (όπως στον κύριο ιστότοπο nextnet.gr και στον ιστότοπο ηχωμαγειρέματα ixomageiremata.gr) υπάρχει η αναφορά ότι τα περιεχόμενα (κείμενα, εικόνες, βίντεο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ένας ανταποδοτικός σύνδεσμος (backlink) προς το nextnet.gr ή τον αντίστοιχο ιστότοπο από τον οποίο γίνεται χρήση περιεχομένου. Σε όποιον από τους ιστοτόπους ή σε μεμονωμένο περιεχόμενο υπάρχει αυτή η αναφορά παρέχεται μέσω του παρόντος κειμένου η άδεια για να γίνει αναδιανομή και χρήση για εμπορικούς σκοπούς με τη μόνη προϋπόθεση να υπάρχει backlink προς το nextnet.gr ή τον αντίστοιχο ιστότοπο από τον οποίο γίνεται χρήση περιεχομένου.

3. Καμία αναπαραγωγή ή μεταβίβαση: Η μεταφορά περιεχομένου σε τρίτους (ακόμη και μερικά) και η αρχειοθέτηση σε συστήματα εξωτερικής αποθήκευσης ("Cloud") δεν επιτρέπονται χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που δίνεται άδεια για αυτό όπως αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο

2. Απαγορεύεται η σύνδεση σελίδων που ανήκουν στο ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου (hyperlink) σε υπο-παράθυρο (frame / iframe). Απαγορεύεται η ανάγνωση δεδομένων από την πύλη ή τις κινητές εφαρμογές μέσω τεχνικών βοηθημάτων (π.χ. Crawlers, Spiders, Text-/Data-Miners) ή η αρχειοθέτηση περιεχομένου σε συστήματα βάσεων δεδομένων, π.χ. ως ηλεκτρονική ανασκόπηση Τύπου ή αρχείο.

5. Εμπορική χρήση: Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου των ιστοτόπων του nextnet.gr για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν έχω συμφωνήσει εγγράφως σε αυτό. Μπορείτε να αποκτήσετε δικαιώματα χρήσης από εμένα. Δίνεται άδεια εμπορικής χρήσης του περιεχομένου μόνο από τους ιστότοπους όπου υπάρχει αναφορά ότι μπορεί να γίνει ελεύθερη χρήση των περιεχομένων με ύπαρξη backlink όπως αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 2.

7. Τροποποίηση/Τερματισμός του περιεχομένου: Διατηρώ το δικαίωμα να καταγγείλω ή να περιορίσω το περιεχόμενο των ιστοτόπων του nextnet.gr στο σύνολό του ή σε μέρη του ανά πάσα στιγμή. Αυτό περιλαμβάνει, ιδίως, τις δωρεάν υπηρεσίες και τις προσφορές.

8. Περιεχόμενο από αποστολή χρηστών: Επισημαίνουμε ότι μπορεί να δημοσιευτεί στους ιστοτόπους μου περιεχόμενο που έχουν αποστείλει τρίτα μέρη (π.χ. Δελτία Τύπου ή φωτογραφίες). Αυτές οι δηλώσεις, πληροφορίες, απόψεις, συστάσεις, φωτογραφίες, γραφικά, αρχεία ήχου, βίντεο κλπ. δεν προέρχονται από εμένα και δεν γίνονται στο όνομά μου. Αντίθετα, αποτελούν αποκλειστικά περιεχόμενο των συγκεκριμένων μερών που τα απέστειλαν προς δημοσίευση. Ως εκ τούτου, μπορεί το περιεχόμενο να μην ανταποκρίνεται στην αλήθεια ή να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Μπορεί επίσης το πρόσωπο που αναφέρεται ως αποστολέας να μην είναι ο αποστολέας του περιεχομένου ή ο συντάκτης του. Ενδέχεται το περιεχόμενο να αποσκοπεί σκόπιμα στην παραπλάνηση ή εξαπάτηση των χρηστών. Φυσικά διαγράφω τέτοια περιεχόμενα από την ιστοσελίδα μου εφόσον γνωρίζω τη φύση τους. Όταν κάποιος αποστέλει περιεχόμενο προς δημοσίευση κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τον ιστότοπο και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του/των ιστοτόπου/ων.

3. Εγγύηση

1. Καταλληλότητα του περιεχομένου: Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι το περιεχόμενο των ιστοτόπων μου ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του χρήστη ή ότι μέσω του περιεχομένου αυτού μπορεί να επιτύχει ένα συγκεκριμένο στόχο.

2. Ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα: Οι ειδήσεις που δημοσιεύονται στους ιστότοπους μου είναι συνδεδεμένες και με πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους. Εγώ και οι συνεργάτες μου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των πληροφοριών των τρίτων.

4. Περιεχόμενα που αφορούν την υγεία

Οι ιστότοποι μου δεν παρέχουν ιατρικές συμβουλές, καθοδήγηση, συστάσεις κλπ. αναφορικά με την υγεία. Εφιστώ ρητά την προσοχή των χρηστών στην αναζήτηση ειδικών ιατρικών συμβουλών σχετικά με τους τομείς ενδιαφέροντός τους.

5. Περιεχόμενα τρίτων

Επισημαίνω ότι δεν υιοθετώ το περιεχόμενο τρίτων που εμφανίζεται στους ιστοτόπους μου όπως τα διαφημιστικά Banners και το περιεχόμενο των διαφημίσεων Google που εμφανίζονται στους ιστοτόπους μου και δεν αποδέχομαι καμία ευθύνη γι’ αυτά.

6. Σύνδεσμοι (Links)

Οι ιστότοποι μου μπορεί να περιέχουν συνδέσμους (Links) προς άλλες ιστοσελίδες. Εγώ και οι συνεργάτες μου δεν μπορούμε να ελέγχουμε συνεχώς αυτές τις ιστοσελίδες ή να επηρεάσουμε το περιεχόμενο αυτών. Δεν υιοθετούμε τα περιεχόμενα τρίτων ιστοσελίδων.

7. Ψηφοφορίες

Οι ιστότοποι μου μπορεί να παρέχουν στους χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και μπορεί να σχολιάζονται από εμένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Εγώ και οι συνεργάτες μου διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική μου ιδιοκτησία. Εγώ και οι συνεργάτες μου καθορίζουμε τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

8. Ενημερωτικό δελτίο (newsletter)

Σε κάποιους από τους ιστοτόπους μου δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter). Για τον λόγο αυτό αποθηκεύεται μόνο το email των χρηστών σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του nextnet.gr. Στα μηνύματα newsletter δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για να παρέχω περιεχόμενο αξίας με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις μου αλλά και την έρευνα μου. Επισημαίνω ότι δεν φέρω καμία ευθύνη αν το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία στους χρήστες.

9. Υπηρεσία Διαδικτυακός Σύμβουλος

Μέσω του κύριου site (nextnet.gr) παρέχεται επί πληρωμή η υπηρεσία "Διαδικτυακός Σύμβουλος". Με αυτήν προσπαθώ με βάση την εμπειρία μου και τις γνώσεις μου να παρέχω συμβουλές και να δίνω λύσεις σε διαδικτυακά θέματα και όχι μόνο, στους χρήστες της υπηρεσίας. Επισημαίνω ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθύνομαι για οποιαδήποτε ζημία υποστούν οι πελάτες της υπηρεσίας από λανθασμένη χρήση των συμβουλών μου. Ωστόσο δηλώνω ότι θα προσπαθήσω να βοηθήσω αν συμβεί κάτι δυσάρεστο χωρίς βέβαια οποιαδήποτε εγγύηση.

10. Περιορισμός Ευθύνης

Ο Λάζαρος Γεωργούλας (εγώ) και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης από τη χρήση των ιστοτόπων μου εκτός κι αν υπάρχει δόλος ή βαριά αμέλεια από την πλευρά μας.

11. Λοιποί όροι

1. Οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης καθώς και η σχέση μεταξύ του χρήστη και του Λάζαρου Γεωργούλα υπόκεινται αποκλειστικά στην ελληνική νομοθεσία, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

2. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης είναι ή θα καταστούν αναποτελεσματικές, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

3. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των ιστοτόπων μου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών/προσφορών και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

4. Διατηρώ το δικαίωμα να αλλάξω τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, με μελλοντικό αποτέλεσμα αν υπάρχει πραγματικός λόγος για κάτι τέτοιο.

Μάιος 2018

Μετάβαση στην αρχική σελίδα nextnet.gr